Felhívás Címe:

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése

Felhívás Kódszáma:

EFOP-1.8.19-17

Felhívás Megjelenése:

2017 március 21.

 

Projekt megvalósítója:

Békési Gyógyászati Központ és

Gyógyfürdő

 

Projekt száma:

EFOP-1.8.19-17-2017-00010

Benyújtás dátuma:2017.06.02.

Döntésről értesítő érkezett:2018.02.09.

Támogatás összege:

90 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.04.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje:2020.04.01.

Záró elszámolás benyújtásának határideje:2020.05.31.

 

 A konstrukció célja:

“A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer prevenciós funkcióinak fokozását, valamint a lakosság egészségtudatosságának növelését és az egészség fejlesztését.”

 

PROJEKT CÍME:

 EGÉSZSÉGESEN BÉKÉSBEN!

 

A projekt átfogó célja:

 • javuljon a Békési járásban élő lakosság egészségi állapota,

 • növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma,

 • a fejlesztés járuljon hozzá az ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, egészségkultúrájának javításához és a krónikus nem-fertőző betegségek megelőzéséhez a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.

 

A Projekt részcéljai:

 • Javuljon a békési járásban a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés az egészségműveltség elterjesztése révén;

 • Kerüljön átfogó továbbfejlesztésre a népegészségügyi intézményrendszer és hálózata;

 • A népegészségügyi hálózaton belül jöjjön létre a békési járásban egy olyan humánerőforrás fejlesztés, amely lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését, kezelését;

Javuljon a békési járásban az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok összehangolása az egészségügyi ellátás betegség centrikus és a népegészségügy egészség centrikus szemléletmódjának ötvözésével.

 

 A projekt konkrét céljai:

 1. Az Egészségfejlesztési Iroda kialakításával egy helyi népegészségügyi tevékenység megalapozása.

 2. A már működő népegészségügyi szervezett szűrések részvételi arányának fokozása a kommunikáció csatornáinak igénybe vételével, ezzel elősegítve a betegségek korai felismerését.

 3. Egészségmagatartás formálás ismeretterjesztő tartalmak közvetítésével az egész lakosság részére, ezzel hozzájárulni a lakosság egészségtudatos magatartásához.

 4. Egészséges életmód tevékenységek szervezése civil szervezetek bevonásával.

 5. A háziorvosi praxisok közreműködésével szűrések bevezetése szív- érrendszeri és lelki egészség, OEP által nem támogatott szűrések témakörben, csökkentve ezzel a korai megbetegedések miatti életminőség romlását.

A fjlesztések hatásterülete: Békésó célja:

A fejlesztések hatásterülete:

 • Békési járás 7 települése

  • Békés,

  • Mezőberény,

  • Bélmegyer,

  • Kamut,

  • Köröstarcsa,

  • Murony,

  • Tarhos

 • A járás lakosságszáma: 35-36 ezer fő.

 

CÉLCSOPORTOK:

 • Közvetlen célcsoport: 3-99 éves békési járásban élő lakosok (kb. 35 000 Fő)

 • Közvetett célcsoport: a járásban a szociális ellátás, egészségügy, egészségfejlesztés, közösségfejlesztés területén tevékenykedő szervezetek, továbbá nevelési-oktatási intézmények,

Munkáltatók. (kb. 110 szervezet)

 

INDIKÁTOROK:

 • Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma
  10.31-ig: 1 000 fő

  2020.04.01-ig: 5 000 fő

 • Azon támogatott járások száma, ahol nőtt a szűrővizsgálatokon megjelentek száma

  04.01-ig: 1 db

 

Műszaki szakmai eredmények:

 • Az Egészségfejlesztési Iroda által illetve közreműködésével megvalósított életmódváltást elősegítő programokon résztvevő kliensek: 4 000 fő

 • Megvalósított színtér (közösségi, iskolai, munkahelyi) egészségfejlesztési programok: 48 db

 • Életmódváltást elősegítő programokkal elért települések: 5

Szakmai programok:

 • Háziorvosok által felmérések és egyéni állapotfelmérések;

 • Komplex (lelki, testi egészség) egyéni egészségfejlesztési terv kidolgozása;

 • Életmódváltó programok;

 • Szenvedélybetegek, és mentálhigiénés problémákkal küzdők önsegítő csoportja;

 • A járás 60 év feletti lakosai számára programsorozat;

 • Klubfoglalkozások: Szív-és érrendszeri betegek, cukorbetegek, daganatos betegek klubja, egészséges táplálkozás és életmódklub;

 • Egészséges táplálkozást és testmozgást ösztönző programok;

 

Szakmai programok, rendezvények:

 • A szűréseket népszerűsítő rendezvények

 • Általános és középfokú oktatási intézményének tanulói számára tájékoztató prevenciós előadások biztosítása 4 témában, (1. drog, alkohol, dohányzás, 2. biztonságos szexuális élet, 3. lelki egészség; 4. testi egészség, egészséges táplálkozás, testmozgás);

 • Szakemberek és lakosok számára kiégés-prevenciós program;

 • A lakosok, valamint szakemberek számára mentálhigiénés egyéni tanácsadás és csoportos foglalkozás;

 • Szülői készségeket fejlesztő programok, csoportos foglalkozások, képzések;