Híreink

Szeretettel köszöntöm Önöket a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő internetes honlapján!

Köszöntő

Honlapunk lehetővé teszi, hogy közvetlenül tájékoztassuk pácienseinket Intézményünk szolgáltatásairól, valamint betekintést nyerhetnek történetünkbe, eredményeinkbe.

Az Intézet rövid bemutatása:

Az Alapító Okiratban meghatározottak alapján az Intézmény egészségügyi tevékenységének területi ellátási kötelezettsége Békés város és Békési járás összesen 6 települését: Bélmegye, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos jelenti. 

Az intézmény fő tevékenysége a járóbeteg-szakellátás.

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő a következő egészségügyi szolgáltatásokat nyújtja:

  1. Járó beteg és gondozói szakellátás a területi ellátási kötelezettség lakosai számára: szakmakódok szerint mindösszesen 24 különböző szakellátást nyújt,
  2. Az alapellátási feladatok közül: működteti a Békés város védőnői szolgálatát, az iskola és ifjúság egészségügyet. A városban 7 területi védőnői körzet, 3 iskolavédőnői és 2 iskolaorvosi ellátás működik2015.július1-től a 8. számú felnőtt háziorvosi szolgálatot. A többi háziorvosi szolgálat és a fogászati ellátások részére egyaránt az infrastruktúrát biztosítja.
  3. Gyógyfürdői szolgáltatást nyújt
  4. Murony területi védőnői feladatellátását biztosítja 2018 június 1-től kezdődően
  5. Egészségfejlesztési Irodát (EFI) működtet 2018 április 1-től kezdődően két éven keresztül, az EFOP-1.8.19-17 kódszámú pályázatban előírtaknak megfelelően.

Az egészségügyi tevékenységek mellett az USZODÁT is (2017-től kezdődően) működteti.

Telephelyi struktúráját tekintve az Intézet három telephellyel rendelkezik.

  1. a József Attila u. 5 sz. a központi telephely, a RENDELŐINTÉZET: – a szakrendelők többsége, az igazgatás, a védőnői és háziorvosi szolgálatok.
  2. a Vásárszél u. 2 sz.: – a szakrendelések közül a bőrgyógyászat és nemi beteg gondozó, a pszichiátria és az addiktológia. Valamint a fogászati ellátások is itt találhatóak.
  3. a Körösi Csoma Sándor u. 6-14 sz. az USZODA és GYÓGYFÜRDŐ telephelye. A Gyógyfürdőben a következő járóbeteg szakrendelések találhatóak: reumatológiai, ortopédiai és foglalkozás egészségügy. A Gyógyfürdő épületében helyezkedik el a fizioterápia, gyógytorna, gyógymasszázs, balneoterápia és az Egészségfejlesztési Iroda(EFI)is. 

Az Intézmény gazdálkodási jogköre: önálló költségvetési szerv

Fenntartója Békés Város Önkormányzata, működtetője részben a Fenntartó, részben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (rövidítve NEAK).

Küldetésnyilatkozatom:

Vezetői elgondolásom alapja olyan betegellátás megvalósítása, amely egyensúlyt teremt az intézmény által nyújtott szolgáltatások és a korlátozott források között.

Célokat, szakmai tervet, stratégiai és operatív tervezést (éves, hosszú távú) szükséges felállítani annak érdekében, hogy a bizonytalan finanszírozás ellenére stabil, gazdaságos működést biztosítson a járóbeteg-szakellátásnak ezáltal tervezhető legyen a betegellátás mind szakmai, mind pedig finanszírozási értelemben. Törekedni kell a szakmai kapacitások optimális működtetésére és kihasználásara, a területi ellátási kötelezettség szerint érintett háziorvosokkal /akik az ellátás „kapuőrei” / való szakmai, kommunikációs és betegérdekeket figyelembe vevő együttműködés rendszerének megvalósítására.

Vezetői munkám során nap, mint nap azon dolgozok, hogy a járóbeteg-szakellátó zavartalan szakmai anyag ellátását, gyógyszer és kötszer utánpótlását, gép-műszer ellátását és karbantartását, humánerőforrás ellátottságát biztosítani tudjam, a gazdaságosság keretein belül, de a szakmai igényeket figyelembe véve, költségkontroll alkalmazásával, mely kiterjed a szakrendelők kihasználtságának rugalmas, napi átszervezésére is. Közgazdaságtan nyelvére lefordítva a vezetői célom nem más, mint, minimális anyagi ráfordítással a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználásával a maximális eredmény elérése a szakrendelések, a gyógyfürdő és uszodai szolgáltatások teljes körű üzemeltetésének vonatkozásában.

Célom, hogy a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőszakmai színvonalát a lehető legjobb szinten tartsam, valamint gazdasági mutatóit optimalizáljam.

A hosszú távú vezetési feladatok kijelölésében és végrehajtásában támaszkodni szeretnék a Fenntartó, a munkatársak, a szakorvosok, szakdolgozók véleményére, valamint a páciensek elvárásaira.

Mindennapi tevékenységemben nagy jelentőséget tulajdonítok a munkatársaimmal és a betegekkel szemben tanúsított etikus magatartásnak, a rászorulókkal való emberséges bánásmódnak és a magas szintű szakmai munkának.

Köszönöm, hogy érdeklődésével megtiszteli Szolgáltatásunkat.

Jó egészséget kívánok!

Erdélyi Imola Erzsébet

igazgató