Az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosok

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 3/C. § (1) bekezdése alapján – a háziorvos választás elősegítése céljából – Békés Város Jegyzője az alábbiak szerint teszi közzé a háziorvosi körzetek területi elhelyezkedését, továbbá a körzetek lakosságának orvosi alapellátását végző háziorvosok nevét és képesítési adatait.

 

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Rendelő címe: 5630 Békés, József Attila utca 5.

Telefonszám: +36 66/411-022

Központi Orvosi Ügyelet: +36 66/414-514 (5630 Békés, Kossuth utca 16.) – Alföld Ambulance Kft. (Békés, Murony, Tarhos lakossága veheti igénybe)